უფასო მიწოდება თბილისის მასშტაბით

ვოლტაში მოქმედებს უფასო მიტანის სერვისი. მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოგიწევთ თანხის გადახდა, თუ მაღალ სართულზე პროდუქციის ლიფტით ატანა ვერ ხერხდება.

მსხვილგაბარიტიანი პროდუქციის ატანის ღირებულება თითო სართულზე 5 ლარია.

პროდუქციის მიწოდება ხდება შეძენიდან 1-2 სამუშაო დღეში